تبلیغات
راهنمای دوره آموزشی خدمت سربازی - پرسش های متداول

دوستان عزیز به دلیل کثرت سوالات تکراری این صفحه راه اندازی شده است:

1- دوره آموزشی برای تمام نیرو ها دو ماه است و مرخصی میان دوره و حتی پایان دوره بسته به نظر فرمانده پادگان است. از هیچی تا یک هفته.

2- برای اطلاع از وضعیت کسری خدمت به دلیل تغییر مداوم قانون مربوطه به دفتر پلیس + 10 مراجعه کنید.

3- در بعضی پادگان ها امکان تماس تلفنی ممکن است وجود نداشته باشد. این مسئله را پای بی وفایی یار ندانید.

4- من فقط در پادگان مالک اشتر اراک آموزشی رفته ام لطفا درباره دیگر پادگان ها از دوستان بازدید کننده دیگر پرسش کنید.

در آخر سپاس از بازدید شما.